خارج کردن بتون سفت شده از مقعد یک هم*جنس باز مرد

در جریان 20 سال عادات و رفتارهای جن*سی در جامعه غرب تغییر کرده است. هم علاقمندان به همجنس و هم علاقمندان به جنس مخالف علاقه روزافزونی را به روشهای مقعدی نشان داده اند. پرونده مربوط به شخصلی کلیسمافیلیاک است که مخلوطی بتونی را در مقعد خود ریخته است.

گزارش پرونده: مردی 20 ساله با درد در ناحیه مقعد به اورژانس مراجعه می کند. مردی ظاهرا سالم بدون علایم نوشیدن الکل یا مواد دیگر. آزمایشات دیجیتال اولیه بر روی رکتوم نشان دهنده جسمی سخت در درون مقعد است. رادیوگرافی ناحیه زیر شکم هم نشان دهنده جسمی سخت که به صورت عمودی وارد رکتوم شده است. در قسمت بالایی این توده رادیوگرافی محو است. نمونه خون هم نشان داد که مصرف الکل در کار نبوده است و آزمایشات در مورد مواد مخدر دیگر انجام نشد. در سئوالاتی که از بیمار پرسیده شد وی اظهار کرد که 4 ساعت و 20 دقیقه قبل از آن وی به همراه دوست پسرش رابطه جن*سی داشته است و بعد از آن بیمار به پشت خوابیده و پاهایش در زاویه ای 45 درجه ای به دیوار می رساند و دوست پسرش با استفاده از یک قیف، مخلوط بتونی را در داخل رکتوم او می ریزد. بعد از سفت شدن بتون رکتوم به شدت درد آور شده و بیمار مجبور به مراجعه به پزشک می شود. بعد از بیهوشی کلی مقعد باز شده و با تجهیزات پزشکی فضای لازم برای انجام ساکشن و بیرون آوردن توده سخت در اطراف این توده ایجاد شد. بخشی از بتون موجود در رکتوم بدون مشکل خارج شد. مخاط رکتومی همراه با خون مردگی و ورم بافتهای اطراف آن بود. بیمار شب را در بیمارستان بستری بوده و روز بعد مرخص شد. پزشک کشیک بیمارستان پیشنهاد دریافت مشاوره روانی را به او داد اما بیمار نپذیرفت.آزمایشات انجام شده بر روی توده سخت نشان داد که جسم 12*7*5 سانتیمتر ابعاد داشته و 275 گرم وزن دارد.

عکس جسم خارج شده از مقعد

عکس رادیوگرافی از مقعد


0 نظرات:

» نظر شما؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes
Clicky Web Analytics