عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )

سری اول عکسهای بازیگر نقش تاتیانا در سریال ویکتوریا ...
برای مشاهده تمامی عکس به سایت

تاتیانا معشوقه جدید انریکه همسر سابق ویکتوریا . دختری که به عشق انریکه با تفاوت سنی خود با وی می جنگد اما انریکه همچنان گذشته ی خوب خود با ویکتوریا را فراموش نکرده است ...

این گوشه ای بود از ماجرای پیش آماده در سریال ویکتوریا که هم اکنون در حال پخش از شبکه فارسی 1 است .


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )


عکس تاتیانا در سریال ویکتوریا ( شبکه فارسی 1 )

0 نظرات:

» نظر شما؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes
Clicky Web Analytics